تریپل اچ اینترنشنال

  انتشار کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره و سرمایه‌گذاری

  این کتاب، تألیف آقای دکتر جواد حداد «نایب رئیس هیأت مدیره موسسه تریپل اِچ اینترنشنال و مدرّس مقطع دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه‌های کشور» و آقای مهندس حمید حسین‌زاده «معاون تحقیق و توسعه موسسه تریپل اِچ اینترنشنال و مدرّس دانشگاه» است که، توسط انتشارات حقوقی دادگستر، در اسفند ماه 1395 برای اولین بار در کشور، به چاپ رسیده است. استاد ابراهیم اسماعیلی هریسی «وکیل دادگستری و تنها مولف مبانی حقوق پیمان در کشور»، همچنین دکتر خورخه دیازپادیا «رئیس اسبق فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور» دیباچه‌ای بر این کتاب افزوده و مطالعۀ آن را به متخصصان مهندسی و حقوقی فعال در عرصۀ قراردادها توصیه نموده‌اند.
  در شرح پشت جلد کتاب موصوف، چنین آمده است که: پیچیدگی‌های خاص طرح‌های مهندسی، عمرانی و صنعتی در عصر حاضر و نقش عوامل درگیر، اعم از کارفرما، مجری، مدیر طرح، مشاور و پیمانکار در پروژه‌های موصوف، تردیدی در اهمیت بهره‌گیری از اسناد و قراردادهای همسان (تیپ) یا استاندارد که، سعی در شفاف‌سازی، تنظیم، تسریع و تسهیل روابط قراردادی در این‌گونه طرح‌ها دارند، باقی نمی‌گذارد. بنابراین، کتاب حاضر، با رویکرد ترسیم خطوط کلی نگرش تطبیقی به حقوق قراردادهای صنعت، احداث و انرژی، در سه دفتر «نظامات حقوقی»، «اسناد و قراردادهای همسان فراملی و بین‌المللی»، و «اسناد و قراردادهای همسان ملی»، ضمن معرفی مراجع داخلی و خارجی تدوین نمونه‌های قراردادی، به تبیین ارتباط منطقی اسناد و قراردادهای پیش‌گفته، با هدف روشن‌گری امر، نزد قضات، وکلاء و حقوقدانان، همچنین متخصصان عرصه‌های مهندسی و مدیریت پروژه و ساخت، پرداخته است.

  photo_2017-02-24_07-27-19

  
  .
  قوانین و مقررات پیوندهای مفید مطالب مفید
  © 2016 Tripleh-int.com. All rights reserved.  |   Designed by Devz Group