تریپل اچ اینترنشنال

  مشاورۀ حقوقی و وکالت

  مشاوره حقوقی – قراردادی به:

  • شرکت های عضو انجمن پبمانکاران / انجمن شرکت های تاسیساتی و تجهیزاتی/ جامعه مهندسان مشاور / سندیکای صنعت برق ایران / انجمن شرکت های نفت و گاز و پتروشیمی / انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی .
  • مدیریت و راهبری ادعاهای قراردادی برای سازمان ها، شرکت ها و موسسات کارفرمایی، پیمانکاری، و مهندسی مشاور.
  • طرح دعوی و دفاع از شکواییه های سازمان ها، شرکت ها و موسسات کارفرمایی، پیمانکاری، و مهندسی مشاور.
  • ارائه مشاوره، تهیه و تنظیم انواع قراردادها و اسناد حقوقی مرتبط با آنها برای سازمان ها، شرکت ها و موسسات کارفرمایی، پیمانکاری، و مهندسی مشاور.
  • ارائه مشاوره در تهیه و تنظیم آیین نامه ها، بخش نامه ها، مقررات و چهارچوب های حقوقی برای سازمان ها، شرکت ها و موسسات کارفرمایی، پیمانکاری، و مهندسی مشاور.
  
  .
  قوانین و مقررات پیوندهای مفید مطالب مفید
  © 2016 Tripleh-int.com. All rights reserved.  |   Designed by Devz Group