تریپل اچ اینترنشنال

  معرفی موسسه

  این موسّسه، توسط سه تن از متخصّصین داخلی و بین‌المللی، در حوزه‌های مشاوره حقوقی، وکالت، حلّ و فصل اختلافات و ظرفیت‌سازی، ناظر به زمینه‌های مختلف حقوق مهندسی، صنعت، احداث، انرژی، سرمایه‌گذاری و بازرگانی، با شماره 37161، در اداره ثبت شرکت‌هاي استان تهران به ثبت رسیده و از معدود موسسات حقوقی است که، مشارکت دانش‌آموختگان حقوق، مهندسی و بازرگانی را، در کنار هم دارد.
  نظر به وضعيت کنونی کشور (دوران پسا تحریم) و استقبال چشم‌گیر سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسّسات خارجی و بین‌المللی، نسبت به حضور در بازار ایران، از طرفی، آشنایی محدود موسّسات داخلی با روش‌های کاری این مجموعه‌ها و همچنین چالش‌های جدید حقوقی پیش‌رو، موسّسه «تریپل اچ اینترنشنال»، راه‌گشایی کارا و اثربخش، برای سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی و نیز، برای همکاران خارجی و بین‌المللی آنها خواهد بود.

  
  .
  قوانین و مقررات پیوندهای مفید مطالب مفید
  © 2016 Tripleh-int.com. All rights reserved.  |   Designed by Devz Group